IDC - tổng Idico - chính thức về SSG group ....kỷ nguyên mới bắt đầu

Ha ha ta cùng xả đầu nó hôm nay minhf cungx 5k

1 Likes

Bọn VCSC lúc xả nó định giá 93k. Giờ thấy ngon để gom, nó bỏ hết các thành tố tương lai. Định giá 45k. Láo thực sự.

1 Likes

Nó cut hết marrgin cơ mà

Định giá IDC 45k khác nào chỉ can xăng 1 lit bảo giá 15k

Em nó chạy chậm với đồng bọn, tuần này bù cho anh em ta nhỉ.

múc c2 dig ceo đuổi kịp IDC thì sang ngang khi đó về bờ ngay
hãy biến cổ rác thành kim cương

ceo dig quá bèo rồi, còn IDC tốt cực tốt nó chỉ xấu khi bọn tay to vẫn đè nên cơ hội cho anh em mua hàng rác rồi sang idc

anh em té IDC sang hàng khác, IDC còn lâu lên , để lên được lại 9x chỉ còn cách lướt hàng khác rồi mua lại

Gọi tên DIG CEO IDC :heart_eyes: :purple_heart:

còn 31 người theo dõi,sắp bay rồi

1 Likes

c2 ce dig ce ceo ce
idc chưa chạy chờ ceo dig đuổi kịp nhé khoa pug

IDC mấy nay muốn chạy lắm rồi, giờ vượt qua được 35 là ngon

haz…bác thua quá bị điên,haz,mình cũng thua tè lè mà có điên đâu chứ…haz

Gọi tên IDC đi các AE chuẩn bị :purple_heart:

Thôi cứ chậm tí nhưng chắc b ơi, nhứ dig ceo sợ lắm :frowning:

IDC không trần tôi khinh’

Chú nghỉ a cám ơn chú, 6 tháng qua những thành phần đu bám nhiều quá nó nặng vãi Ko phi được giờ phi bù

Chuẩn bị đổ bô lên đầu @Penny_Stock

4x mới lên cơ giờ chưa

1 Likes

đổ ngay không nó giảm