Kẹt&kẹp

Là Cửa hàng xăng dầu đó bạn. :smiley:

1 Likes

Ý PLX đó bạn ơi.

1 Likes

Kkkk thông r :rofl: