Không úp bô ndt khi tết đến .Hãy đem qùa cho ndt ăn tết trong vui vẻ

Tạo lập thị trường cùng đội lái hãy sửa sai để mọi ndt có một năm viên mãn tràn đầy niềm vui của tt chứng khoán khi tết cận kề.