Liệu TPBank có phải là 1 mã cổ phiếu bank cho sóng sắp tới?

TPBank (HoSE: TPB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với sự tăng trưởng vượt bậc ở các chỉ số kinh doanh, cùng với sự cải thiện đáng kể ở nền tảng vốn và hiệu quả sử dụng đồng vốn.

Trong 6 tháng, tổng tài sản của TPBank đạt hơn 242.000 tỷ đồng, gần đạt mục tiêu 250.000 tỷ đồng cho cả năm. Dự báo cuối năm tổng tài sản sẽ tăng vượt xa kế hoạch. Một chỉ tiêu quan trọng nữa cũng gần về đích cả năm là tổng huy động. Tại 30/6, ngân hàng huy động được hơn 217.000 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm 2020 và tương đương 98,3% kế hoạch năm.

Tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 6.233 tỷ đồng, tăng 27% so với nửa đầu 2020. Lợi nhuận trước thuế hơn 3.007 tỷ đồng, tăng 47,8% và tương đương 54% kế hoạch cả năm.
Liệu TPBank có phải là 1 mã cổ phiếu bank cho sóng sắp tới???