Lúc này không mua thì lúc nào mua

Đã đến lúc giải ngân, mua hay không là quyết định của mỗi người, người thì sợ lỗ , người thì kẹt hàng, người thì chờ đợi, vậy kiếm tiền có khó không người bảo rất khó người bảo dễ, còn tôi chọn lúc này để kiếm tiền

Vậy hả bác

1 Likes

Mua dần được rồi nhé mỗi phiên giải ngân 20% cứ thế mà mua

cơ bản còn tiền không mà mua hả bác. Hay lại margin :)))

Bạn có margin không mà không để tiền phòng à

1 Likes

vài hôm nữa mua cũng chưa muộn

2 Likes

TT chưa ổn định thì chỉ nên quan sát thui

1 Likes

Không mua khi chợ đông lúc gần tan mới ra chợ thì khó chọn được hàng tốt

Thị trường nhiều khả năng tiếp tục chỉnh và dò tìm đáy mới