Mỗi anh em cho thằng Trà 1 cái report

Cay con lợn này lắm rồi,
Đây là fb nó, đề nghị mỗi anh em cho nó 1 vé ra đảo
FB nó đây