Một số cổ phiếu đầu phiên em thấy có khả năng

ĐẦU PHIÊN , đây là một số con chính trong các ngành mà mọi người cần chú ý nhé:

  • Bank: VPB, VIB, MBB
  • Dòng đầu tư công các mã giữ giá tốt có : HT1, BCC, KSB, FCN - Dòng BĐS đoạn này thì hơi yếu nên nó cũng đã rơi trước đó nên đoạn này chúng ta cần quan sát và chờ dòng này cân bằng lại rồi tính tiếp.
  • Dòng bán lẻ vẫn khá tốt, các con chính dòng này gồm: FPT, PNJ
  • Dòng dầu khí thì đoạn này mình đánh giá cần đi ngang và con mạnh dòng này có BSR
  • Các mã cổ phiếu riêng lẻ có: DRH, REE, CTR
1 Likes