MPC - ngành tôm quay lại

Chart đẹp nên múc và chỉ post tiêu đề cho hot thôi. Dạo này mình chuyển hẳn qua trading kiếm cơm. Có tín hiệu đẹp lại múc

Target tùy tâm. Lời ăn lỗ chịu.

1 Likes