Ngành thể hưởng lợi nhất Thập kỷ Bơm Tiền

,

Câu 1 : Theo thầy A7 Chính sách sắp tới của Chính Phủ đối với Kinh tế Vn Như thế nào ? Cung Tiền Sẽ ra sao ? Những ngành nghề nào được hưởng lợi nhất: ( ngày 2/10) khoá học vĩ mô

Trả lời thế này. Bây giờ Gdp quý 3 âm khoảng 6.1%. Quý 4 âm chắc phải ít nhất 5%. Bởi vì kinh tê này chưa thể phục hổi được. Dịch bệnh bây giờ nó còn kéo dài. Cũng chưa hết được ngay đâu. Có thể kéo cả năm nữa. Tốc độdịch sẽ giảm dần. Nhưng để hết hẳn được và kt đi lại bình thường mất thêm 1 năm nữa. Nếu kéo dài như thế này GDP sẽ suy thoái rất là nặng và các chuỗi cung ưng đứt gãy hết, Thế thì bây giờ vấn đề là, Về mặt chính phủ chắc chắn sẽ bơm, còn bơm ở mức độ nào thôi.

Bây giờ dự tính là bơm 5%GDP tất cả các nguồn. Thế thì chắc trong tháng 10 này sẽ có tin tăng thêm cường độ bơm bơi vì chính phủ mình xưa nay, bơm ít hơn so với các nước trên thế giới…

Thế thì trong vài năm tới phải bơm để kích thích phục hồi thôi, không có cách nào khác cả cho nên là thị trường chứng khoán hay thị trường bất động sản vẫn là tốt… Vấn đề là mình chọn Tài sản nào cho hợp lý thôi… Nhưng ngành hưởng lợi, chủ yếu nhất vẫn là những ngành đầu tư công. Những ông đầu tư công, nào là gạch đá, ngói. Các thứ vật liệu xây dựng… Nhưng cuối cùng thì đầu tư lợi nhất Hạ tầng mà cái ông BDS nào có cái vùng đầu tư công nhiều sẽ là ÔNG hưởng lợi nhất bởi vì hưởng giá đất tăng. Kích thích du lịch cũng sẽ được kích cầu nó bị ảnh hưởng nặng bởi covid á. Các nhà hàng quán ăn, nó cũng sẽ được du lịch kích cầu. BDS cũng được ăn theo thôi mà, BDS là cái thằng hưởng lợi giáng tiếp nhưng lại là thằng ăn dầy nhất trong mỗi chu kỳ bơm tiền. Vì tiền cứ chạy loằn ngoằn rồi nó chảy ra đất hết…

Thế thì anh em cứ chuẩn bị tinh thần, Vĩ mô đang thuận lợi cho đầu cơ đầu tư. Trong vài năm tới chưa có chuyện rút đi

Lưu ý ; là khối bank nợ xấu rất là nhiều dự kiến 8%, là tương đường với 800 nghìn Tỷ. 800 nghìn tỷ nợ xấu này Bank cũng ko chết đâu bởi vì thị trường BDS vẫn tăng, chất lượng tài sản đảm bảo của Bank vẫn tốt. Thì no cũng không chết, nhưng kỳ vọng của nó sẽ xuống thôi. THì vừa rồi nó cũng giảm tương đồi rồi, Nó sẽ phân hoá chảy chỗ khác, Thì tiền chảy chỗ Trũng mà chỗ nào hấp dẫn thì nó lại chảy vào . Chỗ nào ko hấp dẫn nó lại chảy ra Bank không xuống nhiều, Xuống ít nữa thôi, nhưng co điều giao dịch nó sẽ kém đi mà lình xình tích luỹ đi ngang … Bank hiện Margin đang cao và động lực đi tiếp chưa có động lực Nó cần phải có thời gian nghỉ ngơi và phân hoá ra các nhóm ngành khác

Nguồn : https://youtu.be/FZnJjAUYYeg

7 Likes

chào Thành rất ngưỡng mộ thành, một trong những đệ tử cứng của a A7

1 Likes