Nghỉ lễ mời các bác ngắm tranh

image

1 Likes

xin hỏi bác thuộc môn phái nào :grin: :grin: :grin:

Tiêu Dao - chuyên vẽ tranh dạo

Cho A xin tranh phong cảnh nhà Q đại ca để các ae bắt đáy

1 Likes

Tiêu Dao vẽ k nổi tranh của Quyết đại hiệp.
Đại hiệp thuộc kiểu mất mặt chứ k mất tiền. Hô hào võ lâm cao thủ lên đỉnh Quang Minh chiến rồi lặn sâu thì khó mà hoạ cho nổi.
Tại hạ thực sự bó tay :beer:

3 Likes

Năm nay chỉ hàng Q đại hiệp là no ấm
Chỉnh xong lại phi tiếp
Canh me bắt đáy nhé các ae
Lồi mồm

1 Likes

FLC thần thánh hả bác mập? :beer:

1 Likes

Bán hết tất cả
Tập trung cho A Q
Tập trung cho FLC ROS

1 Likes

Chơi ROS thì nội công phải thâm hậu. Quyết đại hiệp có tuyệt chiêu Âm Dương Đai Pháp : một tay là xanh lơ và một tay là tím ngắt.

3 Likes

Thế mới Sướng :smile:

1 Likes

1 Likes

Rời Ơi Sướng :rofl:

1 Likes

Hàng của Giáo Chủ Quyết dạo này được bàn luận sôi nổi trong võ lâm, như mới hôm vừa rồi ảnh có phím Bamboo, hôm vừa r BCG trần tím lịm, đúng là nhân tài, tiên đoán trước tương lai, nói lời giữ lời, thiên hạ nể phục

3 Likes

Em xuống tàu AMD rồi đợi ga sau lên cùng bác

1 Likes

Uh
Chỉnh 30% lại múc

1 Likes


tặng bác nào thích ros nhé :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes:

2 Likes

ART nữa
Sắp bắt đáy được rồi
Áo Rách Tơi :rofl:

1 Likes

“Anh Rất Thích” chưa được bác ạ

tranh em vẽ có nhiều bác không thích lên em hạn chế post lắm :joy: :joy: :joy: