Nhận định thị trường phiên đáo hạn phái sinh 20/1

Nhận định thị trường phiên đáo hạn phái sinh 20/1

VNINDEX 19/1 đóng cửa 1442 tăng nhẹ 3.8 điểm tương đương 0.27% thanh khoản 22.9 nghìn tỷ với 250 mã tăng 217 mã giảm. VN30 đóng cửa 1482 tăng 5.4 điểm tương đương 0.37% thanh khoản 3.2 nghìn tỷ đanh dấu phiên thứ 2 có sự phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ.

VNINDEX trong trung hạn đang nhịp tích lũy vùng hỗ trợ 1426, trong đó VN30 cho thấy sự phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ 1472 tích lũy, trong thời gian tới VN30 giữ đc trên 1472 thị trường VNINDEX mới an toàn được trong ngắn hạn.
VNINDEX trong ngắn hạn đang có sự tích lũy ngay vùng hỗ trợ trong ngắn hạn trong 2 phiên nay. Nếu ngay trong phiên sáng mai VNINDEX trên được vùng điểm số 1448 VNINDEX có cơ hội hồi phục lại vùng 1464 thử thách vùng cản ngắn hạn. Kịch bản VNINDEX mất 1424 trong những nhịp tới nguy cơ VNINDEX có thêm 1 nhịp chỉnh có thể về đến vùng 1380.

Vị thế mua bán 30-40% tỷ trọng danh mục
Vị thế nắm giữ trung dài hạn, Nếu tỷ trọng danh mục cao, hạ tỷ tỷ trọng danh mục nếu kịch bản thị trường có nhịp phục hồi về 1466
Vị thế ace NĐT lướt sóng tỷ trong danh mục thấp với các cp cơ bản tốt, có nền tích lũy chặt chẽ kênh trên hoặc những cổ phiếu cơ bản tốt có nhịp điều chỉnh mạnh về vùng hỗ trợ. Hạn chế sử dụng margin khi thị trường chưa xác nhận đáy ngắn hạn. Nên mua đỏ bán xanh.

Trong video em Nhất phân tích thị trường kịch bàn thời gian tới, anh chị tham khảo. Chúc anh chị giao dịch thành công!