NHÓM PHÂN BÓN - DCM & DPM - "Cú Chỉnh 20%" và "Ngưỡng Cửa" vượt đỉnh

3 Likes


gửi cho mn coi cái này


Là ý nghĩa gì vậy ad?

Mình nghĩ là thông tin có thể để ý

1 Likes

Nhóm phân bón DCM DPM hiện tại tiềm năng không ạ?

Hiện tại thì chưa có đánh giá, nhưng để ý thử vì thông tin gần đây có liên quan tới nhóm này

3 Likes

nc minh han che xuat khau may mat hang hoa chat nay thi phai, nen tong quy mo san luong trong nam kheo khong tang dc may

1 Likes

Đọc thử xem sao

DCM anh ơi,
hình ảnh

Quý 4 thì khó, Quý 3 coi thử

3 Likes

Mai dpm, dcm bốc đầu

1 Likes

cái này chưa đâu, Winter is coming

Cập nhập DCM xuất qua Ấn 60 tấn, DPM 40 tấn ( chưa check được giá và lượng xuất các lô hàng khác)

3 Likes

Khi nào thì sẽ được bà con chú ý vậy. Có ai đó vẫn gom hàng âm thầm mỗi ngày