Những con tàu đắm chở đầy vàng bạc - gọi tên BSR

Kệ đi bác đôi co với họ ko làm mình thông minh hơn đâu, nói nhiều với loại đó vô bổ.

1 Likes

Toang, dầu về 90 rồi

Em mù tịt về các mã sản phẩm :((

1 Likes

Bán là chuyện của các bác.
Em thích thì em cứ mua thôi.

3 Likes

Lái ép các bác đến sau mua giá cao đó. Có ai dám mua không?

2 Likes

Vắng lặng! Keke…em độc thoại đây.

2 Likes

Xuất hiện nhiều lệnh mua mang tính dẫn dắt như mua 24.5 400k, mua 24.6 303k.

2 Likes

Và 24.6 147k.

3 Likes

Hôm nay em tưởng được một phen no đòn của chim lợn. Thật không ngờ!

4 Likes

Hôm nay đóng cửa thổi tắt nến em thưởng các anh lái bài hát nổi tiếng.

3 Likes

BSR truyền thống tích lũy rất lâu. 8 phiên quanh mốc 24 - 25 rồi. Doanh nghiệp tốt chả lẽ cứ dậm chân tại chỗ mãi?

1 Likes

Hôm nay lại vượt 25.5 luôn để cho những người kia ngẩn ngơ!

2 Likes

Bsr cứ xuống mua thêm. Cơ x2 tk trong ngắn hạn không có gì khó

1 Likes

Hôm giờ thị trường xanh bát ngát BSR không được miếng nào. Giờ mấy nhóm khác tích lũy là cơ hội BSR lên 26.x

1 Likes

Giá dầu đang trên đà giảm về 70. Cổ phiếu dòng P như BSR, PVS… có thể sẽ giảm sàn nhiều phiên liên tiếp

Hôm nay bác nào đủ sức bán BSR dưới 23.5 đi, sẽ có người cân hết cho các bác.
Nhiều người lần đầu tiên tham dự diễn đàn và topic mà phán sàn liên tục nhiều phiên chỉ thể hiện sự thèm thuồng em nó thôi. Miễn bình luận các bác nhé.

4 Likes

Đấy! Có người chặn mua dưới cho các bác bán rồi đó. Mình có hàng thì bán đi nha. Giờ không bán một hồi người ta rút lệnh ra lại bán theo giá thấp rồi ngồi gào chim lợn.

2 Likes

Cổ phiếu tích lũy là gì? Là hàng nằm hết tay lái, kk

1 Likes

Nhiều người đang không hiểu chuyện gì xảy ra? Sao không sàn hoặc ít nhất đỏ sâu?

3 Likes

Cp đã tích lũy đủ, chỉ cần gió đông. Tưởng hôm qua gió đông về, anw mình đợi đc :))))

3 Likes