NVL | Novaland - kỷ lục gia và thông điệp của chứng khoán Việt Nam gửi thế giới | 23.11.2022

1 Likes

image

1 Likes

Chú này giờ không hold DIG 10 năm nữa lại la liếm sang NVL à? :rofl: :rofl:

Có tiền mua ít ít thôi sợ gì. Giá như nào hãy chờ thị trường quyết định. Mình đã lên Tầu NVL.

1 Likes

NVL cúi đầu ngã xuống hố sâu, chưa bao giờ có giá 23, đẻ ra lên sàn vào 2017 đã có giá 24-25, thế mà giờ thì từ 90, về vực sâu, về 23, 20, 15, 10, 5, 2. Câu chuyện kỷ lục gia NVL. Nó có lên lại được 25-28-30 không thì quan sát tiếp.