PDR - Cổ phiếu VN30 đã tích lũy 9 tháng!

HPG rumor: - HPG just bought 2 projects in Ho Chi Minh city from PDR(One on Điện Biên Phủ street, another one on Nguyễn Thị Minh Khai or CMT8 street).

1 Likes

4 lô môi giới khoe hôm qua Mr Lộc thu về tối thiểu 2500 tỷ VNĐ.
Này là chưa tính lô CMT8 và 2,3 lô đang closing trong tuần này hoặc tuần sau. Lô CMT thẩm định thư 3000 tỷ VNĐ. Một số đại gia đang chuẩn bị bidding. Discount chắc tầm 10%?

Có 2 ngân hàng trong nhóm Big 4 cũng sẽ vào bắt tay.

Về công nợ Danh Khôi thì Mr Lộc bảo không sợ. Ai cũng gặp khó, không ép người khác. Xong việc này rồi nếu Danh Khôi ko xử lý được PDR mua lại xử lý.

Tin chuẩn, mà PDR chưa chuẩn bị đủ tiền để hốt hết hay sao đó