Phân tích cổ phiếu điện POW

POW - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ

2 Likes

POW còn sw 2 phiên nữa

1 Likes

Mình cũng nghĩ vậy, POW đang tốt tuy nhiên thông tin từ nó chưa tốt nên chưa chạy dc

POW qua đã bắt đầu