SCR - siêu cổ phiếu Target 8x

Nhưng e không áp dụng chiến thuật đổi máu cổ của sp à, trước sau cũng về bờ nhưng hơi mất thời gian lãng phí tài nguyên.

SCR giờ còn ai vào đu ko.kk

vẫn ở trên MA kèm xu hướng tăng