Sốc.! A7 Có Phải Là Nạn Nhân.? Cổ Đông DIG đang bị lừa thế nào.? Lãnh đạo l14 đang ngồi trên đống lửa .!

, ,


1 Likes

Bên đó cổ đông l14 kiện cái là 7 đi tù luôn chứ đùa à?

dig sắp về 5k rồi, có mua được ko a7 ơi ?

Mọi phân tích của huệ vẫn còn nguyên giá trị

Loãng ơi là loãng