Tin khẩn: Múc ngay L14 kẻo trễ!

Tình hình Him Lam thỏa thuận DIG quả cuối, khẳng định DIG, CEO bay tung nóc. Giờ nhìn lại thấy L14 rẻ quá, quá rẻ mạt: Múc ngay kẻo chiều nay từ đỏ sang tím lại tiếc !

4 Likes

Múc: Allin !!!

Úi trời !!!
Sao L14 về tận giá này, ngoảnh lại thấy rẻ mạt quá múc xúc húp

Sáng đỏ chiều tím: Múc allin !

Đợt rồi bị call margin đạp sâu, sắp tới DIG + CEO phi nước đại. Xác định L14 lộn về 400

DIG, CEO chiều phi CE !

CE tất, riêng L14 sáng đỏ chiều tím !

Múc: Allin !!!

CEO lên ngon quá, chiều CE cả loạt !

Nay thị trường tăng 25 points sau lễ tăng tiếp 100 points: Múc allin !

Chiều nay lần lượt CEO, DIG rồi đến L14 phi CE !

1 Likes

Ngày xưa mua L14 giá 7x sau về 4x xanh hết mặt
Rồi chờ hồi lên 7x bán tháo hoà vốn lãi tẹo tẹo.
Vừa rồi phải mua lại L14 giá 400.
Mua xong chiết khấu 1/2 về 200.
Xúc giá 200 đã thấy rẻ hơn 5 lần tính bèo giá đất hiện tại.
Ba Dự án Thanh Thủy, Phù Ninh, NMP vừa bán vừa cho vừa biếu bét cũng thu về 25000 tỷ LN. Bỏ giá vốn 5500 tỷ mua cả cty thì 3 dự án trên book đều trong 6 năm(2022-2028) sẽ thu về hơn 1 tỷ đô. Thấy rẻ hơn 5 lần chưa???
Chưa tính Lfi IPO và Dig Ceo lên giá vài triệu 1 cp
Thì thấy L14 là bố của các loại bố. Xúc cất tủ 5 năm sau mở tk ra xem 1 tỷ vốn ban đầu có thể ăn 10 tỷ. Làm gì cho lại???

1 Likes

Hold to the moon !

1 Likes

Cụ này hô mấy hôm nay uy tín lắm, sẵn sàng chờ màu tím như avt e kkk

1 Likes

Hàng ngon k cần hô nó tự khác biết về đúng giá trị. K có gì mà hô sùi bọt mép cũng éo lên đc đâu! Tiền nó thông minh lắm

1 Likes

Hàng về giữ chặt, tiếp tục: Buy allin !

Đóng cửa CE !

uy tín quá bác