Tuần tới kiếm tiền ngập mồm

Nhiều khả năng biến thể mới sẽ khiến cho thị trường tuần mới mở màn với nhiều thách thức

Sẽ có 2 kịch bản cho NDT
Kịch bản 1 :Nếu xanh tranh thủ bán và giảm tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục.

(kịch bản này có 10% xảy ra do có quỹ cơ cấu, kéo xanh đầu phiên để hút cầu vào xả)

Kịch bản 2: (90% - rớt rớt rớt và rớt) Với kịch bản này canh bắt 2

vùng 1: 1450 -1470 - biên này khá rộng từ yếu tố tâm lý

“nhìn chung cổ mình giữ mà sàn thì khớp luôn khỏi chờ index rớt thêm”

vùng 2: 1380 -1400 - vùng này có vợ bán vợ, có chồng cắm chồng vào mà mua. T về là nhổ ra được, ném cho 2 bao tải tiền vào người là không lo đổ vỡ gia đình.

Chia tiền bắt cổ phiếu, tỉ trọng margin không quá 30% bắt ở 2 vùng này

Ưu tiên bắt tất nhiên là Vn30

1 số cổ quan tâm ngoài bank ( nếu dị ứng nhóm này): STB 27 - 28 -28.5

FPT: 90 -91

MWG 132-135

DGW 120 -124.

VHM: 76 -80

Cổ chứng khoán tập trung bắt HCM 44 -45 “đoạn này đánh pullback hcm hay hơn cổ chứng khác”

Midcap thì ưu tiên HAX thần thánh – nằm sàn là bắt ( bắt 2 cây sàn nếu có)

2 Likes