Vị thế mới đối với nhóm ngành DẦU KHÍ?

, , , ,

Dự trữ dầu thô đợt này giảm khá nhiều, vị thế mở của quỹ cũng giữ ở mức tăng với các HĐ tương lai nên khả năng giá sẽ còn cao trong 1 thời gian nữa. Các sức ép từ lạm phát hay CPI đều không đè được giá xuống do nguồn cung đang thiếu. Đợt này mà TQ mở cửa là cầu nó sẽ tăng khá lớn , có thể có đoạn bứt phá lên của giá


Biểu đồ dự trữ dầu thô của Mỹ trong 5 năm

Đầu năm bán ra để bình ổn giá, giờ sấp mặt. Giá dầu còn tăng tiếp thì Mỹ đi bằng nạng.

1 Likes