VIX >>>> VCI thứ 2?

Chào các bác,

Các bác có ai biết vì sao con VIX tím 3 phiên liên tục k ạ? trong khi các con chứng khác thì lên bờ xuống ruộng muốn ngất ?

Cảm ơn các bác thông não ạ.

Chắc do eps năm 2020 của vix cao hơn cả ssi và vnd . Gần bằng vci

1 Likes

Vix liên tục lập đỉnh, đánh phiêu thoy roy :face_with_hand_over_mouth: