Xuất khẩu xăng và dầu diesel của Trung Quốc bùng nổ vào tháng 8

Xuất khẩu xăng tháng 8 của Trung Quốc tăng 97,4% so với một năm trước đó, theo dữ liệu hải quan, do các nhà máy lọc dầu tận dụng hạn ngạch xuất khẩu mới trong bối cảnh nhu cầu trong nước giảm.

  • Vào tháng 8 năm 2022, Trung Quốc đã xuất khẩu lượng xăng nhiều hơn 97,4% so với năm trước.

  • Sự gia tăng lớn này phần lớn là do hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu mới trong bối cảnh nhu cầu trong nước yếu.

  • Xuất khẩu dầu diesel từ Trung Quốc cũng tăng đáng kể trong tháng 8, tăng gần 52% so với năm trước.

Trung Quốc đã xuất khẩu 1,12 triệu tấn xăng trong tháng trước, tăng 97,4% so với năm trước.

Việc tăng hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu mới được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu trong nước ấm lên. Hạn ngạch mới cũng thúc đẩy xuất khẩu dầu diesel cao hơn nhiều, tăng gần 52% so với tháng 8 năm 2021 ở mức 830.000 tấn.

Các hạn ngạch mới, được ban hành vào tháng 6 và tháng 7, dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể xuất khẩu nhiên liệu trong tháng 8, với tổng xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay dự kiến ​​sẽ đạt từ 2,4 đến 2,6 triệu tấn, theo một báo cáo trước đó của Reuters .

CHI TIẾT: Xuất khẩu xăng và dầu diesel của Trung Quốc bùng nổ vào tháng 8

DS3 giá đáy mà múc, quá ngon

DS3 đáy đấy, múc