Điều gì đã xảy ra với HPG? Lỗ tỷ giá chưa chắc đã là điều đáng lưu tâm

Bài viết có phần về TQ hay. Còn đầu tư chứng khoán thì cần biết minh định rủi ro, đặc biệt khẩu vị rủi ro, chứ đổ lỗi cho ai bây giờ, luật chơi nó thế.

“Trung Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành thép, khi sản lượng thép của quốc gia này chiếm gần 53% quy mô toàn cầu, đồng thời nhu cầu tiêu thụ chiếm hơn 56% thế giới. Tuy nhiên, sức tiêu thụ của nước này đã suy yếu dần, với dấu hiệu cảnh báo đã có từ hồi quý IV-2021, khi chứng kiến Tập đoàn bất động sản Evergrande phải nhờ đến sự hỗ trợ của chính phủ.”

Cả SSI và VDSC đều thấy ngành Thép khó chung, đặc biệt một số “ông Tôn Ngộ Không”. Giai đoạn thanh lọc đến rồi, HPG có vị thế vững mạnh, bao quát được gần như toàn bộ chuỗi giá trị, sẽ vượt qua thôi.