Nt2 - nhân hai tài khoản

Ngành này thì là ngành an toàn rồi :joy:

Anh rm rời tàu hết rồi à. Đoạn này không sợ thị trường sập tất cả đều giảm nữa. Phân hóa rõ ràng, doanh nghiệp tốt làm ăn có lợi nhuận sẽ lên.


Hồi mạnh! Nước ngoài gom từ đầu tháng đến h

Anh em chơi ngành này cho an toàn nhé