Kịch bản nào cho HPG và ngành thép

Xanh!
image
Hoa móng cọp, ảnh Út Hỷ.

  • Có hẹn hứa mà … kiếm topic HPG khó khăn nên Re đây về cửa CE của hai cổ: HSG > HPG …
    HSG vượt cản 12,45 / KL 20 triệu là có giá CE. HPG “kẹt” GAP down … 16k nên NaK tui chưa thấy … sáng cửa CE!
1 Likes

Tìm Chiếu không?

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Thép Thế Giới đã tăng trở lại hy vọng cổ phiếu thép

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

HPG đã tạo đáy xong.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

1 Likes

Thép Thế Giới đã tăng trở lại HSG lại leader,

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

1 Likes

Không có cổ phiếu thép trong tài khoản là có lỗi với vợ con đó anh em.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Sen lại tím lịm rồi.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

1 Likes

HSG mạnh quá có khi lên 2x trong nhịp này ý nhỉ; trước Tết

Khó bro ơi.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Thấy mạnh quá mà giá thép thế giới đang tăng mạnh

:grinning: :grinning: :grinning:

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487