VSE - Cao tốc Việt Nam - Chặng đường 5 năm

Công ty CP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (Mã VSE): 21/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3,5% (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng). Ngày thanh toán là 28/9/2022.

2 Likes

Vse sao giảm quá các bác ơi

2 Likes

Vse bắt đầu hồi phục rồi các bác ạ. Chắc lại chuẩn bị phi lên 13 bác Bill nhỉ

2 Likes

Đúng là bịp - lùa gà

Vse 27/4 giá 12. Giờ nửa năm còn 10k. Giao dịch lèo tèo - thớt bịp kinh thế …

Tôi kg có VSE mà chỉ trọng tâm CIG nhưng thấy bác chỉ quan tâm đến bác chủ hay sao í . Ở pic nào của bác chủ cũng thấy nhảy vào cà khịa.

Còn hàng nghìn cp khác nó còn nằm im thậm chí mất vài chục % so cùng với thời điểm bác tham chiếu, sao kg thấy nhắc ???

1 Likes